Home | SCOALA.DE.VARA | Info.FM | Aikido.Adulti | Aikido.Copii | Atletism.DFA | Stretching | TaiChi.Chuan | Sponsori.Parteneri | Biblioteca.FM
 

 

 
 
 
 
 
INFO FORUM MIZUNO
 
 
ACESTE INFORMAȚII AU UN CARACTER OBLIGATORIU
 
 
 
ACESTE INFORMAȚII AU UN CARACTER OBLIGATORIU - CITIȚI CU ATENȚIE
     
Despre:
- Politica de taxe anuale și cotizații lunare
- Regulamentul de funcționare Forum Mizuno
 
 
  ●
Politica Cotizațiilor Lunare
  ●
Politica Taxelor Anuale
  ●
Norme de Securitate și Sănătate în Muncă
  ●
Regulament de Ordine Interioară
  ●
 
  ●
 
  ●
 
  ●
 
 
 
 
 
    
 
 ● POLITICA COTIZAȚIILOR LUNARE
NOTA BENE - cotizația lunară este contribuția obligatorie a oricărui membru din cadrul Forum Mizuno și se achită indiferent de numărul de ore realizat în luna respectivă. Cotizația lunară, se achită până la data de 20 ale lunii respective. Pentru lunile noiembrie și decembrie, cotizația lunară se achită cumulat, până pe 20 noiembrie. Aceiași situație se aplică și lunilor mai, iunie, cotizația lunară cumulată, achitându-se până pe 20 mai. Neachitarea cotizației lunare timp de două luni consecutive, duce automat la rezilierea calității de membru în Forum Mizuno. Se scutesc de la plata cotizației lunare, membri care din motive obiective, întemeiate, lipsesc mai mult de 20 de zile din luna respectivă, cu condiția să anunțe în mod oficial conducerea Forum Mizuno.
 ● Cotizația pentru o persoană care urmează un curs (o clasă) - 150 lei/lună.
 ● Cotizația lunară pentru o persoană care urmează două sau mai multe cursuri (clase) - 200 lei/lună.
 ● Cotizația lunară pentru o familie (2 persoane, indiferent de cursurile) - 200 lei/lună.
 ● Cotizația lunară pentru o familie (3 persoane, indiferent de cursurile urmate) - 250 lei/lună.
 ● Cotizația lunară pentru o familie (4 persoane sau mai multe, indiferent de cursurile urmate) - 300 lei/lună.
 ● Notă Specială - Membri Forum Mizuno care au statutul de ANTRENOR și/sau INSTRUCTOR sunt scutiți de la plata cotizației lunare.
 ● Notă Specială - Membri de Onoare Forum Mizuno (inclusiv copiii lor) sunt scutiți de plata cotizației lunare.
 
 ● POLITICA TAXELOR ANUALE
 ● Taxă anuală membru afiliat AIKIKAI ROMÂNIA  - 100 lei/persoană.
 ● Taxă anuală licențiere instructori AIKIKAI ROMÂNIA- 100 lei/persoană.
 ● Taxă anuală membru FORUM MIZUNO - 100 lei/persoană.
 ● Taxă anuală licențiere DOJO FORUM MIZUNO - 100 lei (se achită de către Forum Mizuno).
DE REȚINUT - taxele anuale, se achită în fiecare an în lunile ianuarie și februarie, nu mai târziu de 20 februarie.
Pentru cei care se înscriu în Forum Mizuno, taxa anuală se achită  în prima lună, odată cu înscrierea în organizația noastră.
 
VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE
 
 ● NORME DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
 
MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI EVITAREA ACCIDENTELOR ÎN TIMPUL ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - FORUM MIZUNO PIATRA NEAMȚ -

Prevenirea şi evitarea accidentelor în timpul activităţilor de educaţie fizică şi sport specifice Mizuno Piatra Neamț, implică măsuri diferenţiate, în funcţie de etapa de desfăşurare:
A) măsuri înaintea începerii activităţii (cu caracter preventiv),
B) măsuri pe parcursul desfăşurării activității și,
C) măsuri în încheierea activității.

Măsurile cu caracter preventiv, intră în atribuţia administraţiei şi conducerii unităţii de învăţământ în care se defăşoară activitatea, cât și a personalului care conduc activităţile specifice de educaţie fizică şi sport.

Obligaţiile conducerii de învățământ și a personalului administartiv:
a) asigurarea spaţiilor necesare pentru organizarea activităţilor de educaţie fizică şi sport, atât în aer liber cât şi în interior;
b) amenajarea corespunzătoare a spaţiilor de lucru, prin asigurarea unor suprafeţe ale terenurilor care să nu favorizeze alunecarea, derapajele sau împiedicarea acţiunilor motrice;
c) dotarea spaţiilor de lucru cu instalaţii funcţionale şi asigurate corespunzător;
d) asigurarea spaţiilor necesare echipării cursanţilor (vestiare), separat fete şi băieţi şi a instalaţiilor sanitare necesare, cu funcţionalitate permanentă;
e) asigurarea corpurilor de iluminat, bine protejate;
f) asigurarea instalaţiilor de aerisire a spaţiilor de desfăşurare a activităţilor;
g) igienizarea sistematică (de două ori pe zi, sau de câte ori este necesară), a spaţiilor destinate activităţilor de educaţie fizică şi sport;
h) protejarea ferestrelor cu grilaje de protecţie bine fixate;
i) protejarea tablourilor electrice şi a altor instalaţii din interior;
j) protejarea corespunzătoare a întrerupătoarelor şi prizelor;
k) dotarea cabinetului de educaţie fizică cu un dulap sanitar care să conţină materiale şi produse medicale, necesare acordării primului ajutor, care să fie la îndemâna personalului didactic.

Obligaţiile personalului didactic (instructori, antrenori, profesori):
a) lecția pilot:
- la începutul lunilor octombrie şi februarie, în prima lecţie, se va desfăşura o lecţie teoretică, în care se vor prezenta NORMELE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A MUNCII şi MĂSURILE PENTRU PREVENIREA ŞI EVITAREA ACCIDENTELOR ÎN TIMPUL ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, cursanţii luând la cunoştinţă de prevederile enumerate;
b) înaintea începerii activităţii:
- verificarea permanentă a respectării normelor de sănătate şi securitate a muncii în activităţile cursanţilor;
- verificarea funcţionalităţii instalaţiilor şi aparatelor ce urmează a fi folosite, eliminându-se orice cauză de producere a unor accidente;
- verificarea echipamentului sportiv corespunzător al cursanţilor, potrivit condiţiilor materiale şi climatice în care se organizează activitatea;
- asigurarea condiţiilor pentru aplicarea operativă a mijloacelor de prim ajutor, în cazul producerii unor accidente;
- dispunerea adecvată, în spaţiul de lucru, a materialelor didactice necesare lecţiei, astfel încât acestea să nu poată fi utilizate, necontrolat, de cursanţi;
c) pe parcursul desfăşurării lecţiei:
- verificarea stării de sănătate a cursanţilor, trecându-i în repaus pe cei cu simptome nefavorabile desfăşurării activităţii;
- asigurarea permanentă a disciplinei, prevenind ieşirile necontrolate, acordarea, după caz, a asistenţei, sprijinului sau ajutorului, potrivit conţinuturilor şi nivelului de instruire;
- evitarea programării unor eforturi solicitante în condiţii climatice nefavorabile;
- supravegherea atentă a situaţiilor în care se supraaglomerează spaţiul de desfăşurare a activităţii cu obiecte, materiale şi instalaţii sportive;
- asigurarea desfăşurării activităţii didactice numai în spaţii care pot fi permanent supravegheate;
d) la încheierea lecţiei:
- supravegherea părăsirii spaţiului de desfăşurare a activităţii de către cursanţi.

Obligaţiile membrilor, cursanților:

1 - cursanţii sunt obligaţi ca la începutul fiecărui sezon sau la depunerea Cererii de Înscriere în Dojo (după caz la Fundaţia Română de Aikido Aikikai), să prezinte instructorului – profesorului, Avizul Medical, cu mențiunea - CLINIC SĂNĂTOS, APT PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT. La înscrierea, cursantul va lua la cunoştinţă în mod individual de toate aceste Regulamente, Norme, Regulile prezentate mai sus, completând şi semnând toate documentele din Cererea de Înscriere în Dojo + FRAA, în plus, mai are obligația de a le consulta periodic;
2 – cursanul, prin activitatea pe care o desfășoară, nu trebuie să pună în pericol propria-și persoană şi nici pe a celorlalte persoane din Dojo, din proximitatea activității sale;
3 – cursantul, are obligația să informeze, să semnalizeze imediat instructorul sau profesorul de orice defect sau problemă sesizată la aparatele, la materialele, instalaţiile la care se lucrează;
4 – cursantul are obligația să se oprească din execuţie ori de câte ori simte apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze imediat responsabilul Dojo-ului. Să întrerupă activitatea, exerciţiile şi să anunţe celeric cadrul didactic, asupra unor tulburări privind starea lui de sănătate ori a unui coleg;
5 – cursantul are obligația să se prezinte și să aibă echipamentul corespunzător şi curat, să se încadreze în obiectivele și sarcinile lecţiilor. În Dojo pe perioada desfășurării lecției, nu se permite purtarea de ceasuri, inele, cercei mari, lănţişoare, unghii neîngrijite ori necorespunzător tăiate;
6 - în Dojo este interzis depozitatul și consumul de alimente, este interzis mestecatul de gumă;
7 - în Dojo este interzis: fumatul, deținerea și consumul de alcool, droguri sau alte substanţe stupefiante, halucinogene, stimulatoare. Este interzis în Dojo, prezența sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor, stupefiantelor, halucinogenelor, alte substanțe stimulatoare intersize de lege și prevederile antidoping;
8 – cursantul are obligația să manifeste grijă, respect faţă de condiţiile materiale avute la dispoziţie, faţă de personalul Dojo-ului, colegi, alte persoane, faţă de sine şi, să prezinte interes în procesul instructiv prin prezenţă, activitate susţinută şi disciplină;
9 - ÎN DOJO NU SE VORBEȘTE. ÎN DOJO SE PĂSTREAZĂ LINIȘTEA. ÎN DOJO SE LUCREAZĂ ȘI SE EVITĂ RECOMANDĂRILE INUTILE;
10 - cursantul se obligă să aibă o conduită impecabilă, să respecte normele de Securitate şi Sănătate în Muncă în orice situaţie, în orice loc chiar şi în afara Dojo-ului;
11 – cursantul se obligă a nu înceapă activitatea fără acordul instructorului sau al profesorului şi, să fie permanent sub directa lui supraveghere;
12 – are obliganța de a păstra ordinea şi curăţenia în Dojo, în afara lui, în vestiare, grupuri sanitare, să nu deterioreze nici un bun aflat în aceste locuri. Prejudiciile vor fi suportate de cursantul în cauză. Dacă nu este depistat, suportă toţi cursanţii;
13 - obiectele de preţ, bani, telefoane, să fie depozitate într-un loc supravegheat continuu. A se evita ca toate aceste lucruri să fie lăsate în vestiar. Dispariţia lor nu obligă Dojo-ul la o anume responsabilitate;
14 - este strict interzisă intrarea cursanţilor în Dojo în absenţa conducătorului de lecţie și, să intre în spaţiul de desfăşurare a lecţiei fără a avea acordul cadrului didactic;
15 - este interzisă intervenţia cursanţilor la: comutatoare, prize şi tablouri electrice, becuri, neoane, calorifere, instalaţii de apă, etc;
16 – cursantul, se obligă a fi prezent la timp pentru desfășurarea lecției, să nu părăsească locul unde se desfăşoară lecţia fără acordul cadrului didactic și, să efectueze numai exerciţiile indicate de cadrul didactic. Cursantul să solicite, după caz, explicaţii suplimentare, sprijin sau ajutor pentru execuţiile cu grad ridicat de dificultate;
17 – cursantul, are obligația să respecte regulile stabilite privind participarea în stagii, concursuri, întreceri, alte activități specifice;

Obligaţiile responsabililor de Dojo-uri:
a) instructorii – profesorii, răspund de organizarea şi îndeplinirea tuturor măsurilor legate de protecţia cursanţilor;
b) lecţia nu prevede măsuri speciale de Securitate şi Sănătate în Muncă;
c) la începutul sezonului de pregătire, se vor inspecta şi se vor lua măsurile necesare ca Dojo-ul să respecte toate normele igienico-sanitare şi de Securitate şi Sănătate în Muncă (igiena sălilor de sport, a anexelor, instalaţiilor sanitare, zugrăvire, vopsire, reparaţii curente şi capitale cel puţin o dată pe an; iluminatul natural şi artificial, încălzirea, aerisirea să fie corespunzătoare; ferestrele, becurile, tuburile de neon vor fi protejate cu plase speciale; panourile electrice, prizele, alte utilaje electrice vor fi protejate şi încuiate; stâlpii, panourile, porţile, spalierele şi alte aparate care sunt în sală vor fi bine fixate şi ancorate; zilnic se spală şi se curăţă pardoseala şi se şterge praful; periodic se va asigura dezinfectarea tatami-ului prin spalare şi aspirare după caz;
d) măsurile de Securitate şi Sănătate în Muncă vor fi completate şi prezentate periodic. Recomandat odată la înscrierea practicantului şi de două ori pe an (octombrie şi februarie) în şedinţa de instruire NSSM;
e) se vor întocmi procese verbale de control al Dojo-ului.

● Obligaţiile instructorilor:
a) la începutul fiecărui sezon, instructorii – profesorii, vor efectua instruirea tuturor cursanţilor privind protecţia fizică individuală şi colectivă, a măsurilor generale de securitate şi sănătate în muncă (NSSM). Se va indica necesitatea respectării Normelor de Securitate şi Sănătate în Muncă pentru toate activităţile organizate în Dojo şi în afara lui. La începutul fiecărui sezon, fiecare cursant va prezenta avizul medical cu specificaţia ... CLINIC SĂNĂTOS, APT PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, plus carnetul de membru vizat la rubrica – viză medicală;
b) instructorii - profesorii au obligaţia de a păstra şi de a le prezenta la control, toate aceste avize, la solicitarea superiorilor sau a organelor de control şi îndrumare specifice;
c) instructorii – profesorii au obligaţia de a se prezenta în faţa cursanţilor în costumaţia specifică activității, să manifeste o ţinută morală demnă în relaţiile cu studenţii, cu părinţii cât şi cu alte persoane cu care intra în contact. Au obligaţia să nu incite la violenţă, să aplaneze conflictele şi să accepte deciziile venite pe linie superioară;
d) instructorii - profesorii şi cursanţii vor controla permanent pe parcursul lecţiei, corecta funcţionare a instalaţiilor şi aparatelor folosite;
e) cursanţii vor fi admişi în lecţie numai cu echipament corespunzător şi curat, fără bijuterii, ceasuri, inele, cercei mari, lănţişoare, cu unghii de lungime normală şi îngrijite. Nu se permite mestecatul de gumă în Dojo;
f) fumatul în Dojo este strict interzis;
g) în Dojo, consumul de alcool, droguri sau alte substanţe energizante este strict interzis;
h) instructorii – profesorii vor acorda permanent o atenţie sporită în timpul lecţiei pentru a nu exista incidente nedorite, accidente, răniri, toate exerciţiile fiind executate sub directa şi stricta supraveghere celui ce conduce lecţia;
i) a se evita să se lucreze la aparate şi instalaţii defecte, cu arme ce reprezintă o ameninţare la integritatea corporală a cursantului;
j) eliminarea tuturor instalaţiilor specifice uzate, defecte sau care nu mai sunt necesare în Dojo;
k) nu se va lucra pe un tatami ud, denivelat sau neîngrijit;
l) trusa de prim ajutor va fi aşezată la îndemână şi nu trebuie să lipsească din Dojo;
m) se vor lua măsuri speciale în cazul când se lucrează într-un mediu prea aglomerat;
n) de întreţinerea, manevrarea, depozitarea aparatelor şi materialelor, înlocuirea, scoaterea din uz sau procurarea altor materiale şi aparate sportive necesare orelor, răspund în mod direct instructorul – profesorul, care sunt obligaţi să aducă la cunoştinţă conducerii Dojo-ului a oricăror nereguli ivite pe parcursul lecţiei şi a sezonului de pregătire;
o) se va afişa la loc vizibil măsurile de Securitate şi Sănătate în Muncă.

Fiecare membru și după caz tutorele copilului, sunt obligați să ia la cunoștință de toate aceste reguli și norme. Necunoașterea lor nu exonerează partea sau părțile în cauză.
 
 ● REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
Obligaţiile cursanților, părinților și celor care însoțesc cursanții:
1. cursanţii sunt obligaţi ca la începutul fiecărui sezon sau la depunerea Cererii de Înscriere, să prezinte instructorului – profesorului, Avizul Medical, cu mențiunea - CLINIC SĂNĂTOS, APT PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT. La înscrierea, cursantul va lua la cunoştinţă în mod individual de toate aceste Regulamente, Norme, Regulile prezentate mai sus, completând şi semnând toate documentele din Cererea de Înscriere, în plus, mai are obligația de a le consulta periodic;
2. cursanul, prin activitatea pe care o desfășoară, nu trebuie să pună în pericol propria-și persoană şi nici pe a celorlalte persoane din Dojo, din proximitatea activității sale;
3. cursantul, are obligația să informeze, să semnalizeze imediat instructorul sau profesorul de orice defect sau problemă sesizată la aparatele, la materialele, instalaţiile la care se lucrează;
4. cursantul are obligația să se oprească din execuţie ori de câte ori simte apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze imediat responsabilul Dojo-ului. Să întrerupă activitatea, exerciţiile şi să anunţe celeric cadrul didactic, asupra unor tulburări privind starea lui de sănătate ori a unui coleg;
5. cursantul are obligația să se prezinte și să aibă echipamentul corespunzător şi curat, să se încadreze în obiectivele și sarcinile lecţiilor. În Dojo pe perioada desfășurării lecției, nu se permite purtarea de ceasuri, inele, cercei mari, lănţişoare, unghii neîngrijite ori necorespunzător tăiate;
6. în Dojo este interzis depozitatul și consumul de alimente, este interzis mestecatul de gumă;
7. în Dojo este interzis: fumatul, deținerea și consumul de alcool, droguri sau alte substanţe stupefiante, halucinogene, stimulatoare. Este interzis în Dojo, prezența sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor, stupefiantelor, halucinogenelor, alte substanțe stimulatoare intersize de lege și prevederile antidoping;
8. cursantul are obligația să manifeste grijă, respect faţă de condiţiile materiale avute la dispoziţie, faţă de personalul Dojo-ului, colegi, alte persoane, faţă de sine şi, să prezinte interes în procesul instructiv prin prezenţă, activitate susţinută şi disciplină;
9. ÎN DOJO NU SE VORBEȘTE. ÎN DOJO SE PĂSTREAZĂ LINIȘTEA. ÎN DOJO SE LUCREAZĂ ȘI SE EVITĂ RECOMANDĂRILE INUTILE;
10. cursantul se obligă să aibă o conduită impecabilă, să respecte normele de Securitate şi Sănătate în Muncă în orice situaţie, în orice loc chiar şi în afara Dojo-ului;
11. cursantul se obligă a nu înceapă activitatea fără acordul instructorului sau al profesorului şi, să fie permanent sub directa lui supraveghere;
12. are obliganța de a păstra ordinea şi curăţenia în Dojo, în afara lui, în vestiare, grupuri sanitare, să nu deterioreze nici un bun aflat în aceste locuri. Prejudiciile vor fi suportate de cursantul în cauză. Dacă nu este depistat, suportă toţi cursanţii;
13. obiectele de preţ, bani, telefoane, să fie depozitate într-un loc supravegheat continuu. A se evita ca toate aceste lucruri să fie lăsate în vestiar. Dispariţia lor nu obligă Dojo-ul la o anume responsabilitate;
14. este strict interzisă intrarea cursanţilor în Dojo în absenţa conducătorului de lecţie și, să intre în spaţiul de desfăşurare a lecţiei fără a avea acordul cadrului didactic;
15. este interzisă intervenţia cursanţilor la: comutatoare, prize şi tablouri electrice, becuri, neoane, calorifere, instalaţii de apă, etc;
16. cursantul, se obligă a fi prezent la timp pentru desfășurarea lecției, să nu părăsească locul unde se desfăşoară lecţia fără acordul cadrului didactic și, să efectueze numai exerciţiile indicate de cadrul didactic. Cursantul să solicite, după caz, explicaţii suplimentare, sprijin sau ajutor pentru execuţiile cu grad ridicat de dificultate;
17. cursantul, are obligația să respecte regulile stabilite privind participarea în stagii, concursuri, întreceri, alte activități specifice;
18. fiecare membru trebuie să respecte orele de curs, conform programului afișat;
19. relațiile dintre membrii Forum Mizuno trebuie să fie de respect și de colegialitate;
20. între vestiar și tatami se folosesc papuci de interior;
21. echipamentul de antrenament este treningul sau gi-ul și trebuie să fie curat și îngrijit;
22. fiecare membru trebuie să respecte regulile de bază ale igienei personale;
23. accesul în Dojo (sala de antrenament) se face doar în echipamentul de antrenament;
24. pe durata antrenamentelor, obiectele personale se depozitează în vestiare, obiectele de valoare se aduc în sala de antrenament;
25. Forum Mizuno, instructorii, nu răspund în niciun fel pentru obiectele dispărute în vestiar;
26. orice problemă medicală sau de altă natură trebuie anunțată imediat personalului Dojo-ului;
27. intrarea în Dojo după începerea antrenamentului se poate face doar cu aprobarea instructorului;
28. la sfârșitul fiecărui antrenament, toți cei prezenți participă la curățenia în Dojo și strângerea echipamentului sportiv;
29. contribuția bănească se achită în termenele stabilite de politicile de cotizații și taxe;
30. participarea ca spectator la antrenamente se face doar cu acordul instructorului.
 
 
 
 

site actualizat în 13 iunie 2020
copyright © 2007–2020, forum mizuno piatra neamț - toate drepturile rezervate